Privacyverklaring

Unicoat Vloeren B.V., gevestigd aan de Vlijtweg 1E te Wapenveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
http://unicoatvloeren.nl

+31 38 3377100
Vlijtweg 1E
8191 JR  Wapenveld
info@unicoatvloeren.nl

+31 578 614267
Allendelaan 11
8161 DD  Epe

Met deze verklaring wil Unicoat Vloeren B.V. u graag informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze gegevens doen, en welke rechten u als betrokkene heeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Unicoat Vloeren BV verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt kan worden van het invullen van een online offerte aanvraag.  Deze gegevens worden door de aanvrager zelf aan Unicoat Vloeren B.V. verstrekt.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de gegevens die wij verwerken:

  • Naam en Bedrijfsgegevens, zoals telefoonnummer, e-mail adres, bankrekeningnummer, KvK-nummer. Deze gegevens zijn nodig om onze diensten te kunnen uitvoeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Unicoat Vloeren BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

  • Uw naam en e-mailadres wat wordt ingevuld voor een offerteaanvraag, waardoor wij uw naam en e-mailadres nodig hebben om een reactie terug te sturen.
  • Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomt.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten.
  • Om goederen of diensten bij u af te leveren.
  • Unicoat Vloeren B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Unicoat Vloeren B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Unicoat Vloeren B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Klantgegevens:

Deze gegevens bewaren wij tenminste 7 jaar om aan onze wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Na het verlopen van die periode worden de gegevens binnen 1 jaar door ons verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Unicoat Vloeren B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om te voldoen aan eet wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Unicoat Vloeren B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Unicoat Vloeren B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting Veiliginternetten.nl.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken zodat we deze kunnen blijven verbeteren. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Er worden analytische cookies van Google geplaatst, deze informatie is zo goed mogelijk geanonimiseerd. Hieruit kunnen wij niet je persoonlijke gegevens herleiden. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Unicoat Vloeren B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@unicoatvloeren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Unicoat Vloeren B.V. zal zo snel mogelijk reageren, uiterlijk binnen 4 weken na indienen verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Unicoat Vloeren B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Vragen

Indien u vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via boven genoemde mailadressen.

Cookies

Wij maken ook gebruik van analytische cookies om de website te blijven verbeteren. Maar hier hebben we jouw toestemming voor nodig. Klik hieronder op accepteren om deze toestemming te geven.